Đăng kí tài khoản:



Các bạn theo link sau để đăng kí tài khoản của mình:


LINK ĐĂNG KÍ


Nhập Mã Khuyến Mãi Sau để nhận thưởng đăng kí:


1: NEW-MEMBER-2: nhận được 20 doge
2: NEW-MEMBER: nhận được 5 doge
3: NEW-BMF5: nhận được 5 doge

Các bạn xem video hướng dẫn kiếm tiền và rút tiền với getdoge