Vipip là trang kiếm tiền online của Nga ra đời khá lâu, và cho đến nay vẫn trả tiền đều đặn cho các thành viên. Các bạn có thể kiếm tiền trên này bằng cách làm các nhiệm vụ đơn giản như là đăng kí, rồi các nhiệm vụ về tài khoản mạng xã hội. và giá của mỗi job lại rất cao. Minpay chỉ có 0.1$Các bạn click vào là link bên để đăng kí tài khoản: LINK VIPIP

VIDEO HƯỚNG DẪN